Zamów Newsletter

Podaj swój adres mailowy
i kliknij, żeby otrzymywać
najnowsze informacje

zapisz się  wypisz się

Aktualności

Wychowawcy


OFERUJEMY PRACĘ˜ NA NASZYCH KOLONIACH M.IN. DLA WYCHOWAWCÓW, OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH I INSTRUKTORÓW.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

INFORMACJE O DOKUMENTACH NIEZBĘ˜DNYCH DO PODPISANIA UMOWY:

DOKUMENTY NIEZBĘ˜DNE do podpisania umowy:

STUDENCI:

 • xero zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • xero zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do pracy jako wychowawca na kolonii wydane do celów sanitarno - epidemiologicznych, lub aktualna książeczka "sanepidu"
 • xerolegitymacji studenckiej -
 • xero dowodu osobistego -
 • zaświadczenie o niekaralności -
 • wypełniony formularz personalny pobrany ze strony www.lutur.pl (zakładka druki)
 • zgoda na przekazanie wynagrodzenia na konto bankowe pobrany ze strony www.lutur.pl (zakładka druki)

NAUCZYCIELE:

 • zaświadczenie od dyrektora szkoły o zatrudnieniu i wynagrodzeniu lub xero zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • xero zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do pracy jako wychowawca na kolonii wydane do celów sanitarno - epidemiologicznych
 • xero dowodu osobistego
 • wypełniony formularz personalny - pobrany ze strony www.lutur.pl (zakładka druki)
 • zgoda na przekazanie wynagrodzenia na konto bankowe - pobrany ze strony www.lutur.pl (zakładaka druki)

OSOBY, KTÓRE NIE BĘ˜DĘ„ OSOBIŚCIE:

 • dokumenty wymienione powyżej
 • wypełniony FORMULARZ PERSONALNY pobrany ze strony www.lutur.pl (zakładka druki)
 • ZGODA NA PRZEKAZANIE WYNAGRODZENIA NA KONTO BANKOWE pobrany ze strony www.lutur.pl (zakładka druki)

Wysyłając do nas dokumenty nie zapomnij napisać na jakie turnusy jesteś zapisany !!! Wysyłaj CAŁY komplet dokumentów !!!

W przypadku rezygnacji z wyjazdu NIEZWŁOCZNIE należy poinformować o tym biuro telefonicznie lub mailowo najpóźniej 10 DNI PRZED ROZPOCZĘ˜CIEM KOLONII:

tel. 81 746 12 30 (od 9.00 do 17.00); 606 710 122; lutur@op.pl

Ciekawe działy

fotorelacje

Masz pytanie? Dzwoń lub pisz do nas

LUTUR
ul. Fabryczna 15
20-301 Lublin

tel. 81 746 19 85

tel. 81 746 12 30

tel. 81 476 12 31

fax 81 746 19 20

e-mail: lutur@op.pl


Usługi Poligraficzne

TrodatCopyright by: www.lutur.pl 2009 r. Design by: Centrum Internetowe 2009 r.